Avís legal

Context

Aquests Termes i Condicions, juntament amb tots i cadascun dels altres documents a què fa referència aquest document, estableixen les condicions d’ús sota les quals podeu utilitzar aquest lloc web, https://vrpharma.io/ ( “El nostre Lloc”). Si us plau, llegiu aquests Termes i Condicions acuradament i assegureu-vos d’entendre’ls. Es considera que el seu acord per complir i estar obligat per aquests Termes i Condicions es dóna en el moment del primer ús del nostre Lloc. Si no esteu d’acord en complir i estar obligat per aquests Termes i Condicions, ha de deixar d’usar El nostre Lloc immediatament.

1. Definicions i Interpretació

1.1. En aquests Termes i Condicions, llevat que el context requereixi el contrari, les expressions següents tenen els significats següents:
1.1.1. Contingut: significa qualsevol text, imatges, àudio, vídeo, guions, codi, programari, bases de dades i qualsevol altra forma d’informació que pugui ser emmagatzemada en un ordinador que aparegui o formi part del nostre Lloc;
1.1.2. “Sistema”: es refereix a qualsevol servei de comunicacions en línia que posem a disposició al nostre lloc, sigui ara o en el futur. Això pot incloure, però no es limita a, formularis de contacte, correu electrònic i xat en viu; i
1.1.3. “Nosaltres/Nos/Nostre”: significa VRPharma.

2. Informació Sobre Nosaltres

2.1. El nostre Lloc és propietat i és gestionat per VRPharma, amb domicili social a Francisco Grandmontagne 1,2, 20018, San Sebastián, Espanya.
2.2. El nostre IVA és ESB04996492.

3. Accés al nostre Lloc
3.1. L’accés al nostre Lloc és gratuït.
3.2. És la seva responsabilitat fer tots i cadascun dels arranjaments necessaris per accedir al nostre Lloc.
3.3. L’accés al nostre Lloc es proporciona “tal qual” i “segons disponibilitat”. Podem alterar, suspendre o discontinuar El nostre Lloc (o qualsevol part del mateix) en qualsevol moment i sense previ avís. No serem responsables davant vostre de cap manera si El nostre Lloc (o qualsevol part del mateix) no està disponible en qualsevol moment i per qualsevol període.

4. Drets de Propietat Intel·lectual

4.1. Tot el Contingut inclòs en el nostre Lloc i els drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual que subsisteixen en aquest Contingut, llevat que s’indiqui específicament el contrari, pertanyen o han estat llicenciats per Nosaltres. Tot el contingut (inclòs el contingut de l’usuari) està protegit per les lleis i els tractats espanyols i internacionals aplicables en matèria de propietat intel·lectual.
4.2. Subjecte a la clàusula 4.3 no podeu reproduir, copiar, distribuir, vendre, llogar, emmagatzemar o de qualsevol altra manera reutilitzar Contingut del nostre Lloc llevat que se us doni permís exprés per escrit per fer-ho per Nosaltres.
4.3. Vostè pot:
4.3.1. Accedir, veure i utilitzar El nostre Lloc en un navegador web (incloent-hi qualsevol capacitat de navegació web integrada en un altre tipus de programari o aplicació);
4.3.2. Descarregar El nostre Lloc (o qualsevol part d’ell) per a emmagatzematge en memòria cau;
4.3.3. Imprimir una còpia de pàgina(es) del nostre lloc;
4.3.4. Descarregar extractes de les pàgines del nostre Lloc; i
4.3.5. Desar pàgines del nostre Lloc per a la visualització posterior i/o sense connexió.
4.4. Sempre s’ha de reconèixer la nostra condició de propietaris i autors del Contingut del nostre Lloc (o la de llicenciands identificats, segons correspongui).
4.5. No podreu reutilitzar cap Contingut imprès, desat o descarregat del nostre Lloc amb fins comercials sense haver obtingut prèviament una llicència de Nosaltres (o dels nostres llicenciands, segons correspongui) per fer-ho. Això no prohibeix l’accés, la visualització i l’ús normal del nostre Lloc ja sigui per part dels usuaris empresarials o consumidors.

5. Enllaços al nostre Lloc

5.1. Vostè pot enllaçar al nostre Lloc sempre que:
5.1.1. ho faci de manera justa i legal;
5.1.2. no ho faci d’una manera que suggereixi qualsevol forma d’associació, aval o aprovació per part nostra quan no n’hi hagi cap;
5.1.3. no utilitzeu cap logotip o marca comercial que aparegui al nostre Lloc sense el nostre permís exprés per escrit; i
5.1.4. no ho faci d’una manera calculada per danyar la nostra reputació o aprofitar-se’n injustament.
5.2. Vostè pot enllaçar a qualsevol pàgina del nostre Lloc.
5.3. L’emmarcat o incrustació del nostre lloc en altres llocs web no està permès sense el nostre permís exprés per escrit. Poseu-vos en contacte amb nosaltres utilitzant les dades de la clàusula 16 per a més informació.
5.4. No podeu enllaçar al nostre Lloc des de cap altre lloc el contingut principal del qual contingui material que:
5.4.1. és sexualment explícit;
5.4.2. és obscè, deliberadament ofensiu, odiós o inflamatori;
5.4.3. promou la violència;
5.4.4. promou o ajuda en qualsevol forma d’activitat il·legal;
5.4.5. discrimina o difama d’alguna manera qualsevol persona, grup o classe de persones, raça, gènere, religió, nacionalitat, discapacitat, orientació sexual o edat;
5.4.6. té la intenció o la probabilitat d’amenaçar, assetjar, molestar, alarmar, incomodar, ofendre o avergonyir una altra persona;
5.4.7. es calcula o és probable que enganyi una altra persona;
5.4.8. té la intenció o és probable que infringeixi (o amenaci amb infringir) la privadesa d’una altra persona;
5.4.9. es fa passar per una altra persona de manera enganyosa o tergiversa d’alguna altra manera la identitat o afiliació d’una persona en particular d’una manera calculada per enganyar (les paròdies òbvies no s’inclouen en aquesta definició sempre que no caiguin dins de cap altra disposició d’aquesta clàusula 5.4);
5.4.10. implica qualsevol forma d’afiliació amb Nosaltres on no n’hi ha cap;
5.4.11. infringeix, o ajuda a la violació dels drets de propietat intel·lectual (incloent-hi, però no limitat a, drets d’autor, marques registrades i drets de base de dades) de qualsevol altra part; o
5.4.12. es fa en violació de qualsevol obligació legal deguda a un tercer, incloent-hi, però no limitat a, obligacions contractuals i deures de confiança.
5.5. Les restriccions de contingut de la subclàusula 5.4 no s’apliquen al contingut enviat als llocs per altres usuaris, sempre que el propòsit principal del lloc sigui conforme a les disposicions de la subclàusula 5.4. Per exemple, no se us prohibeix publicar enllaços a llocs de xarxes socials de propòsit general simplement perquè un altre usuari pugui publicar aquest contingut. No obstant això, se us prohibeix publicar enllaços en llocs web que se centrin en o fomentin l’enviament d’aquest contingut per part dels usuaris.

6. Enllaços a Altres Llocs
6.1. Enllaços a altres llocs poden ser inclosos en el nostre Lloc. A menys que s’indiqui expressament, aquests llocs no estan sota el nostre control. No assumim ni acceptem cap responsabilitat pel contingut dels llocs de tercers. La inclusió d’un enllaç a un altre lloc al nostre Lloc és només a títol informatiu i no implica cap aprovació dels llocs en si o d’aquells que els controlen.

7. Ús del nostre sistema

7.1. Vostè pot utilitzar el nostre sistema en qualsevol moment per contactar amb nosaltres. Tingueu en compte el següent; no ha de:
7.1.1. comunicar-se de manera obscena, deliberadament ofensiva, odiosa o inflamatòria;
7.1.2. presentar informació que promogui la violència;
7.1.3. presentar informació que promogui o ajudi en qualsevol forma d’activitat il·legal;
7.1.4. presentar informació que discrimini o difami d’alguna manera qualsevol persona, grup o classe de persones, raça, sexe, religió, nacionalitat, discapacitat, orientació sexual o edat;
7.1.5. enviar informació que tingui la intenció o que altrament pugui amenaçar, assetjar, molestar, alarmar, molestar, molestar o avergonyir una altra persona;
7.1.6. presentar informació que es calculi o que pugui enganyar d’alguna altra manera;
7.1.7. enviar informació que tingui la intenció o que d’una altra manera pugui infringir (o amenaci d’infringir) el dret a la privadesa d’una altra persona o que altrament utilitzi les seves dades personals d’una manera a la qual no tingueu dret;
7.1.8. suplantar enganyosament qualsevol persona o tergiversar altrament la seva identitat o afiliació d’una manera que estigui calculada per enganyar;
7.1.9. implicar qualsevol forma d’afiliació amb nosaltres on no existeixi;
7.1.10. infringir, o ajudar a la infracció de, els drets de propietat intel·lectual (incloent, però no limitat a, drets d’autor, marques registrades i bases de dades) de qualsevol altra part; o
7.1.11. presentar informació en violació de qualsevol obligació legal deguda a un tercer, incloent-hi, però sense limitar-se a, obligacions contractuals i obligacions de confiança.
7.2. Nosaltres podem monitorar totes i cadascuna de les comunicacions realitzades a través del nostre sistema.
7.3. Qualsevol informació que ens envieu a través del nostre Sistema podrà ser modificada per nosaltres i, en enviar-nos aquesta informació, vostè renuncia al seu dret moral a ser identificat com l’autor d’aquesta informació.
7.4. Qualsevol informació personal que se’ns enviï, ja sigui a través del nostre sistema o d’una altra manera (incloent-hi però sense limitar-se al seu nom i dades de contacte), serà recopilada, utilitzada i conservada d’acord amb els seus drets i les nostres obligacions legals, segons s’estableix a la Clàusula 13.

8. Limitacions de Responsabilitat

8.1. Res del que apareix a El nostre Lloc constitueix un consell en què vostè hagi de confiar. Es proporciona únicament amb finalitats generals. Sempre s’ha de buscar assessorament professional o especialitzat abans de prendre qualsevol mesura sobre la base de qualsevol informació proporcionada al nostre Lloc.

8.2. En la mesura que ho permeti la llei, no fem cap declaració o garantia que el nostre Lloc complirà amb els seus requisits, que no infringirà els drets de tercers, que serà compatible amb tot el programari i maquinari, o que serà segur.
8.3. Fem esforços raonables per assegurar que el Contingut del nostre Lloc sigui complet, precís i actualitzat. Tanmateix, no fem cap declaració o garantia (sigui expressa o implícita) que el contingut sigui complet, exacte o actualitzat.
8.4. Cap part del nostre Lloc no té la intenció de constituir una oferta contractual capaç de ser acceptada. No es venen béns o serveis a través del nostre Lloc i els detalls dels béns i serveis proporcionats al nostre Lloc es proporcionen únicament amb fins d’informació general.
8.5. Fem esforços raonables per assegurar-nos que tota la informació sobre preus que apareix al nostre lloc sigui correcta en el moment de connectar-se. Ens reservem el dret de canviar els preus en qualsevol moment i podem afegir o eliminar ofertes i promocions especials de tant en tant.
8.6. Encara que s’han fet tots els esforços raonables per assegurar que totes les representacions i descripcions dels béns i serveis disponibles per Nosaltres corresponguin als béns i serveis disponibles, poden passar petites variacions o errors.
8.7. No fem cap declaració o garantia que els béns i serveis mostrats al nostre Lloc estiguin disponibles per a nosaltres. Si us plau, poseu-vos en contacte amb Nosaltres si voleu preguntar sobre la disponibilitat de qualsevol producte o servei.

9. La nostra Responsabilitat

9.1. En la màxima mesura permesa per la llei, no acceptem cap responsabilitat davant de cap usuari per qualsevol pèrdua o dany, sigui previsible o d’un altre tipus, contractual, extracontractual (inclosa la negligència), per incompliment de les obligacions legals, o d’un altre tipus , que sorgeixi de o en relació amb l’ús de (o la impossibilitat d’ús) del nostre lloc, o de l’ús o la confiança en el contingut que s’inclou en el nostre lloc.
9.2. En la màxima mesura permesa per la llei, excloem totes les representacions i garanties (siguin expresses o implícites) que puguin aplicar-se al nostre lloc oa qualsevol contingut inclòs en el nostre lloc.
9.3. Si sou un usuari de negocis, no acceptem cap responsabilitat per la pèrdua de guanys, vendes, negocis o ingressos; pèrdua d’oportunitats de negoci, bona voluntat o reputació; pèrdua d’estalvis anticipats; interrupció de negocis; o per qualsevol pèrdua o dany indirecte o conseqüent.
9.4. Exercim tota l’habilitat i cura raonables per assegurar-nos que el nostre Lloc estigui lliure de virus i altres programes maliciosos. No acceptem cap responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany resultant d’un virus o un altre codi maliciós (malware), un atac de denegació de servei distribuït, o un altre material o esdeveniment nociu que pugui afectar adversament el seu maquinari, programari, dades o un altre material que passi com a resultat del seu ús del nostre lloc (incloent-hi la descàrrega de qualsevol contingut des del mateix lloc) o de qualsevol altre lloc referit al nostre lloc.
9.5. No assumim ni acceptem cap responsabilitat que sorgeixi de qualsevol interrupció o manca de disponibilitat del nostre Lloc com a resultat de causes externes, incloent-hi, però sense limitar-se a, fallades en els equips dels proveïdors de serveis d’Internet (ISP), fallades en els equips dels amfitrions, fallades a la xarxa de comunicacions, successos naturals, actes de guerra, o restriccions i censures legals.
9.6. Res en aquests Termes i Condicions exclou o restringeix La nostra Responsabilitat per frau o tergiversació fraudulenta, per mort o lesions personals resultants de negligència, o per qualsevol altra forma de responsabilitat que no pugui ser exclosa o restringida per la llei. Per obtenir més informació sobre els drets legals dels consumidors, inclosos els relatius als continguts digitals, poseu-vos en contacte amb l’Oficina d’Assessorament al Ciutadà o l’Oficina de Normes Comercials de la vostra localitat.

10. Virus, Malware i Seguretat

10.1. Exercim tota habilitat i cura raonables per assegurar-nos que el nostre Lloc estigui segur i lliure de virus i altres programes maliciosos.
10.2. Vostè és responsable de protegir el maquinari, programari, dades i altre material contra virus, malware i altres riscos de seguretat a Internet.
10.3. No heu d’introduir deliberadament virus o un altre codi maliciós (malware), o qualsevol altre material que sigui maliciós o tecnològicament perjudicial, a o via El nostre Lloc.
10.4. No heu d’intentar obtenir accés no autoritzat a cap part del nostre lloc, el servidor on s’emmagatzema el nostre lloc o qualsevol altre servidor, ordinador o base de dades connectada al nostre lloc.

10.5. No heu d’atacar El nostre Lloc mitjançant un atac de denegació de servei, un atac de denegació de servei distribuït, o per qualsevol altre mitjà.
10.6. En infringir les disposicions de les clàusules 10.3 a 10.5, pot estar cometent un delicte penal en virtut de la Llei d’ús indegut d’ordinadors de 1990. Totes i cadascuna d’aquestes infraccions es denunciaran a les autoritats policials pertinents i cooperarem plenament amb aquestes autoritats revelant-los la identitat. El vostre dret a utilitzar El nostre lloc cessarà immediatament en cas de tal incompliment.

11. Política d’ús acceptable

11.1. Només podeu utilitzar el nostre Lloc d’una manera que sigui legal i que compleixi les disposicions d’aquesta Clàusula 11. Específicament:
11.1.1. assegureu-vos que compleix amb totes i cadascuna de les lleis i/o regulacions locals, nacionals o internacionals;
11.1.2. vostè no ha de fer servir el nostre Lloc de cap manera, o per a cap propòsit, que sigui il·legal o fraudulent;
11.1.3. vostè no ha d’usar El nostre Lloc per enviar, carregar o de cap altra manera transmetre sabent dades que continguin qualsevol forma de virus o un altre codi maliciós, o qualsevol altre codi dissenyat per afectar adversament el maquinari, programari o dades de qualsevol tipus d’ordinador; i
11.1.4. vostè no ha d’usar El nostre Lloc de cap manera, o amb cap propòsit, que pretengui danyar qualsevol persona o persones de cap manera.
11.2. Ens reservem el dret de suspendre o acabar l’accés al nostre Lloc si incompleix materialment les disposicions d’aquesta Clàusula 11 o qualsevol de les altres disposicions d’aquests Termes i Condicions. Específicament, podem prendre una o més de les accions següents:
11.2.1. suspendre, sigui temporalment o permanentment, el seu dret a accedir al nostre Lloc;
11.2.2. enviar-li una advertència per escrit;
11.2.3. establir accions legals en contra per al reemborsament de tots i cadascun dels costos rellevants sobre una base d’indemnització resultant del seu incompliment;
11.2.4. emprendre altres accions legals contra vostè, segons correspongui;
11.2.5. divulgar aquesta informació a les autoritats de compliment de la llei segons ho requereixin o quan Nosaltres ho considerem raonablement necessari; i/o
11.2.6. qualsevol altra acció que considerem raonablement apropiada (i legal).
11.3. Per aquesta excloem qualsevol i tota responsabilitat que sorgeixi de qualsevol acció (incloent-hi, però sense limitar-se a les esmentades anteriorment) que puguem prendre en resposta a l’incompliment d’aquests Termes i Condicions.

12. Privadesa i Cookies

12.1. L’ús del nostre Lloc també es regeix per la nostra Política de Cookies i Política de Privadesa. Aquestes polítiques s’incorporen a aquests Termes i Condicions per aquesta referència.

13. Protecció de Dades

13.1. Tota la informació personal que puguem utilitzar serà recollida, processada i conservada d’acord amb les disposicions del Reglament de la UE 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”) i els seus drets en virtut del RGPD.
13.2. Per obtenir informació completa sobre la nostra recopilació, processament, emmagatzematge i retenció de dades personals, incloses, entre d’altres, els fins per als quals s’utilitzen les dades personals, la base o bases legals per al seu ús, els detalls dels seus drets i com exercir-los, i l’intercanvi de dades personals (quan correspongui), consulteu La nostra política de Privadesa i Política de Cookies.

14. Comunicacions de Nosaltres

14.1. Si tenim les vostres dades de contacte, és possible que de tant en tant us enviem avisos importants per correu electrònic. Aquests avisos poden estar relacionats amb assumptes que inclouen, entre d’altres, canvis en el servei i en aquests Termes i Condicions.
14.2. Mai us enviarem correus electrònics de màrqueting de cap tipus sense el seu consentiment exprés. Si dóna aquest consentiment, pot optar per no rebre’ls en qualsevol moment. Tots i cadascun dels correus electrònics de màrqueting que enviem inclouen un enllaç per donar-se de baixa. Si opteu per no rebre correus electrònics de nosaltres en qualsevol moment, podem trigar fins a 20 dies hàbils a complir la vostra sol·licitud. Durant aquest temps, vostè pot continuar rebent correus electrònics de Nosaltres.
14.3. Per a preguntes o queixes sobre comunicacions de Nosaltres (incloent, però no limitat a correus electrònics de màrqueting), si us plau contacteu amb nosaltres usant els detalls a la Clàusula 16.

15. Canvis a aquests Termes i Condicions

15.1. Podem alterar aquests Termes i Condicions en qualsevol moment. Aquests canvis seran vinculants per a vostè des del primer ús del nostre Lloc després que els canvis hagin estat implementats. Per tant, us recomanem que comproveu aquesta pàgina de tant en tant.

15.2. En cas de qualsevol conflicte entre la versió actual d’aquests Termes i Condicions i qualsevol versió o versions anteriors, prevaldran les disposicions vigents i en vigor llevat que s’indiqui expressament el contrari.

16. Contactar amb nosaltres

16.1. Per contactar amb nosaltres, si us plau utilitzeu qualsevol dels mètodes proporcionats a la nostra pàgina de Contacte.

17. Llei i Jurisdicció

17.1. Aquests Termes i Condicions, i la relació entre vostè i Nosaltres (siguin contractuals o d’un altre tipus) es regiran per, i interpretaran d’acord amb la llei espanyola.
17.2. Si sou un consumidor, es beneficiarà de totes les disposicions obligatòries de la llei del seu país de residència. Res a la subclàusula 17.1 anterior li treu o redueix els seus drets com a consumidor a confiar en aquestes disposicions.
17.3. Si vostè és un consumidor, qualsevol disputa concernent a aquests Termes i Condicions, la relació entre vostè i Nosaltres, o qualsevol assumpte que en sorgeixi o associat a aquestes (ja sigui contractual o d’un altre tipus) estarà subjecte a la jurisdicció dels tribunals d’Espanya.
17.4. Si vostè és una empresa, qualsevol disputa relacionada amb aquests Termes i Condicions, la relació entre vostè i Nosaltres, o qualsevol assumpte que en sorgeixi o associat a aquestes (sigui contractual o d’un altre tipus) estarà subjecte a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d’Espanya.

Desplaça cap amunt